Murad Tiryakioğlu

İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamlayan Murad Tiryakioğlu, lisans derecesini Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında aldı. Aynı üniversitede İşletme (2003) ve İktisat (2006) bölümlerinde yüksek lisans yapan Tiryakioğlu, 2013 yılında teknoloji transferinin teknolojik yetenek edinimi için stratejik bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın Türkiye için nasıl kullanılabileceğini araştıran tezi ile doktor unvanını almıştır. 2018 yılında doçentliğini alan ve 2001 yılından bu yana Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalışan Tiryakioğlu’nun akademik çalışma alanları yenilik ve yerli üretim ekonomisi, afet ve mülteci ekonomisi konularına odaklanmaktadır.

Tecropped-21167942_1455336597837268_5640007100207880857_o-1.jpgknolojik Yetenek Transferi: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı” (Orion-2015) başlıklı kitabın yazarı, “Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler” (Efil-2016) başlıklı kitabın editörü ve “Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika” (Bilgi Üniversitesi Yayınları-2016) başlıklı kitabın eş-editörü olan Tiryakioğlu, ilgili alanlarda dünyanın önde gelen yayınevlerince yayımlanan derleme kitaplara da katkıda bulunmuştur. Tiryakioğlu, aynı zamanda kuruculuğunu yaptığı “Afet Bilinci Derneği” aracılığıyla ulusal düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerde tamamlayıcı ve destekleyici bir rol üstlenmekte ve Afetlerle Kalkınma Platformu’nun ve Yerli Yeşil Yeni Platformu’nun koordinatörlüğünü sürdürmektedir.