Akademik

MAKALELER

 1. Development of a Disaster Attitude Scale and Assessment of University Students’ Attitudes towards Disasters, Ege Akademik Bakış Dergisi, 19(4):457-467. (Ayça Hatice Türkan ve İbrahim Kılıç ile birlikte)
 2. Sahiplik Yapısı ve Ar-Ge Harcamaları: Borsa İstanbul Örneği, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2018, 14(1):67-79 (Mesut Doğan ile birlikte)
 3. Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Politika ve Öneriler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2017, 72(3), 639-668. (Derya Fındık ile birlikte)
 4. Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016, 8(1):592-618 (Adem Böyükaslan ile)
 5. Kalkınma Ajanslarının Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamadaki Rolü Üzerine Bir Tartışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 21(1):207-221. (Özlem Tuna ile)
 6. Türkiye Ekonomisinde Geç Kalkınmanın ve Yerli Üretimin Ekonomi Politiği, Ege Akademik Bakış, 2016, 16(2):161-176
 7. Development-based Public Procurement Policies: A Selective Survey of Literature, Cross Country Policy Experience and the Turkish Experience, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 2015, 28(3):344-359. (Murat Yülek ile birlikte)
 8. Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Manufacturing Industry Series, Business and Economics Research Journal, 2012, 3(4):77-89. (Sinem Pınar Gürel ile)
 9. Teknoloji Transferi, Teknoloji Yoksulluğu mu? Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Nisan-Haziran-2011, 66(2):169-199
 10. Contribution of the New Economy to the Profitability of Turkish Firms: A Sectoral Analysis, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, Sonbahar-2010, 5(2):71-80. (Arzdar Kiracı ile)
 11. Emeğin Bilgi ile Dönüşümü, İktisat Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, Mart-Nisan-2008, 494-495:91-96
 12. Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Beşerî Sermaye Yoksulluğu, Ege Üniversitesi, Ege Akademik Bakış, Ocak 2008, Cilt:8 Sayı:1, ss.321-339 (EconLit)
 13. Maliyet Farklarının Fiyat Oluşumu ve İşletme Kârlılığı Açısından Analizi, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Ekim 2005, Sayı:499, ss.73-78 (Cemal Elitaş ile)
 14. Kriz Dönemlerinde Özel Sektörde Yaşanan İstihdam Sorununa Bir Öneri: Maliyet Düşürme, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, Aralık 2004, Sayı:489, ss.86-93 (Cemal Elitaş ve Serdar Ögel ile birlikte)
 15. Türkiye’de Enflasyon Sorunu ve Alternatif Bir Çözüm Önerisi Olarak Enflasyon Muhasebesi Sistemi, Vergi Sorunları, Ağustos 2004, Sayı: 191, ss.158-178 (Cemal Elitaş ile birlikte)

KİTAPLAR

 1. Teknolojik Yetenek Transferi: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı, Ankara: Orion Yayınları-2015

Editörü Olunan Kitaplar

 1. Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2020 (Yayımlanacak)
 2. Devletle Kalkınma İletişim Yayınevi, 2020 (Yayımlanacak)
 3. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016 (Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu ve İ. Semih Akçomak ile birlikte)
 4. Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler, Efil Yayınevi, 2016

Uluslararası Kitaplarda Bölüm

 1. Whiter Devlelopmental State in East Asia, Edited by: Sadık Ünay, Global Political Economy After the Crisis. USA: Nova Publishing, 2017 (K. Ali Akkemik ile birlikte)
 2. Integrating National Learning Systems in Economic Planning: A New Approach to Economic Planning, Edited by: Murat Yülek, National Strategic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Revisiting Concepts and Experience, USA: Springer, 2015
 3. Learning-based Technology Transfer Policies and Late Development: The South Korea Case, Edited by: Murat Yülek and Travis Taylor, Designing Public Procurement Policy in Developing Countries, USA: Springer, January-2012
 4. Kriz ve Kalkınma: Geçmişten Ders Almak, Edited by: İsmail Şiriner and Hakan Kapucu, Politik İktisat: Kalkınma ve Kriz, England: IJOPEC Publishing, May-2011
 5. Regional Innovation Strategies: Europe and Turkey, Edited by: Muhammed Karataş and Mustafa Zihni Tunca, Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation, USA: IGI Global, February-2010 (Kerim Sinan Alçın ile)

Ulusal Kitaplarda Bölüm

 1. Teknoloji Transferinden Teknoloji Liderliğine Japon Ekonomik Kalkınma Modeli, içinde Derl. Selçuk Esenbel & Oğuz Baykara, Türkiye’de Japonya Çalışmaları-3, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Aralık-2018. ss.147-162. (K. Ali Akkemik ile birlikte)
 2. Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma içinde Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Semih Akçomak; Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Eylül-2016 (Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu ve İ. Semih Akçomak ile birlikte)
 3. Teknolojik Yetenek ve Öğrenme içinde Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Semih Akçomak; Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Eylül-2016
 4. Yabancı Sermaye, Yabancı Sermaye, Teknoloji ve Kalkınma İlişkisi: Yoksulluk Tuzakları içinde Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Semih Akçomak; Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Eylül-2016
 5. “Kalkınma Politikalarının Tasarımında Doğal Afetleri Dikkate Almak: Türkiye Üzerine Bir Tartışma” içinde Murad Tiryakioğlu (ed) Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler, Efil Yayınevi, Ankara, Nisan-2016
 6. Güney Kore’de Sanayi Politikasının Gelişimi: Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş” içinde Ali Akkemik; Sadık Ünay (ed) Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015
 7. “Geç Kalkınma Yolunda Orta Gelir Tuzağı ve Doğu Asya’nın Ekonomi Politiğinden Dersler”, içinde Ali Akkemik; Sadık Ünay (ed) Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015
%d blogcu bunu beğendi: