Yayınlar

Kitaplar

Yazarı Olunan Kitaplar

 • Mülteci Ekonomisinin Öteki Yüzü: Hayal Ekonomisi (Yayın Hazırlık Aşamasında, Tahmini Yayım Tarihi: 2018’in İkinci Yarısı)
 • Teknolojik Yetenek Transferi: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı, Ankara: Orion Yayınları-2015

Editörü Olunan Kitaplar

 • Ekolojiden Teknolojiye Devletle Kalkınma (Yayın Hazırlık aşamasında, İletişim Yayınevi tarafından Kabul Edildi, Tahmini Yayım Tarihi: 2018’in İkinci Yarısı)
 • Afetlerle Kalkınmanın Sosyal, Sektörel ve Bölgesel Boyutu (Yayın Tamamlandı, Koç Üniversitesi Yayınevi Değerlendirme)
 • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Eylül-2016 (Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu ve İ. Semih Akçomak ile birlikte)
 • Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler, Ankara: Efil Yayınevi, Nisan-2016

Uluslararası Kitaplarda Bölüm

 • Whiter Devlelopmental State in East Asia, Edited by: Sadık Ünay, Global Political Economy After the Crisis. USA: Nova Publishing, 2017 (K. Ali Akkemik ile birlikte-Basım Aşamasında)
 • Integrating National Learning Systems in Economic Planning: A New Approach to Economic Planning, Edited by: Murat Yülek, National Strategic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Revisiting Concepts and Experience, USA: Springer, 2015
 • Learning-based Technology Transfer Policies and Late Development: The South Korea Case, Edited by: Murat Yülek and Travis Taylor, Designing Public Procurement Policy in Developing Countries, USA: Springer, January-2012
 • Kriz ve Kalkınma: Geçmişten Ders Almak, Edited by: İsmail Şiriner and Hakan Kapucu, Politik İktisat: Kalkınma ve Kriz, England: IJOPEC Publishing, May-2011
 • Regional Innovation Strategies: Europe and Turkey, Edited by: Muhammed Karataş and Mustafa Zihni Tunca, Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation, USA: IGI Global, February-2010 (Kerim Sinan Alçın ile)

Ulusal Kitaplarda Bölüm

 • “Yeşil Sanayi(leşme) Politikaları: Türkiye için Yeni Bir Yol Haritası Olabilir mi?” içinde Murad Tiryakioğlu (ed) Afetlerle Kalkınmanın Sosyal, Sektörel ve Bölgesel Boyutu, Koç Üniversitesi Yayınları Değerlendirme & Yayın Sürecinde
 • “Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma” içinde Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Semih Akçomak; Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Eylül-2016 (Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu ve İ. Semih Akçomak ile birlikte)
 • “Teknolojik Yetenek ve Öğrenme” içinde Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Semih Akçomak; Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Eylül-2016
 • “Yabancı Sermaye, Yabancı Sermaye, Teknoloji ve Kalkınma İlişkisi: Yoksulluk Tuzakları” içinde Erkan Erdil, Teoman Pamukçu, Semih Akçomak; Murad Tiryakioğlu (ed). Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Eylül-2016
 • “Kalkınma Politikalarının Tasarımında Doğal Afetleri Dikkate Almak: Türkiye Üzerine Bir Tartışma” içinde Murad Tiryakioğlu (ed) Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler, Efil Yayınevi, Ankara, Nisan-2016
 • Güney Kore’de Sanayi Politikasının Gelişimi: Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş” içinde K.Ali Akkemik; Sadık Ünay (ed) Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015
 • “Geç Kalkınma Yolunda Orta Gelir Tuzağı ve Doğu Asya’nın Ekonomi Politiğinden Dersler”, içinde K.Ali Akkemik; Sadık Ünay (ed) Doğu Asya Ekonomi Politiği: Kalkınma, Siyaset, Jeostrateji. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015

Ulusal Tebliğler   

 • Yazılım Sektörünün Gelişiminde Başarılı Ülke Örnekleri ve Türkiye Çıkarımları, Ulusal Harran Ekonomi Kongresi-EconHarran, 23-24 Ekim 2014, Şanlıurfa, Türkiye
 • Türkiye’de Geç Sanayileşmenin Ekonomi-Politiği: Yerli Üretim Kapasitesine ve Potansiyeline İlişkin Bir Tartışma, Ulusal Üretim Ekonomisi Kongresi, 21-22 Mart 2014, İstanbul, Türkiye
 • Ulusal Teknolojik Yetenek Kapasitesinin İnşasında İşgücü Verimliliğinin Rolü ve Önemi: Türkiye İçin Çıkarımlar, IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013, Ankara, Türkiye
 • Kalkınma Temelli Kamu Alımları: Politika Deneyimleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Çıkarımlar, 3. Sanayi Şurası, 20-22 Kasım 2013, Ankara, Türkiye (Murat A. Yülek ile birlikte)
 • İktisadi Kalkınmanın Toplumsal Boyutu: Sosyal İnovasyon Üzerinden Türkiye’ye Yönelik Bir Değerlendirme, 3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat-02 Mart 2012, İzmir, Türkiye
 • Yenilikçi Rekabet Stratejileri Açısından Türk İmalat Sanayi ve Yenilikçilik, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2004, Eskişehir, Türkiye
 • Dış Ticarette Serbest Bölgelerin Önemi ve Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri, I.Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Mayıs 2004, Bursa, Türkiye
 • EURO’ya Geçişte Tarihsel Gelişim ve EURO’nun Etkileri, III. İktisat Öğrencileri Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mayıs 2000, İzmir, Türkiye
 • Türkiye’de Enerji Sektörü, II. İktisat Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan 1999, İzmir, Türkiye

Uluslararası Tebliğler

 • The Refugee Economy and Poverty Traps: Prospects for Turkey, Sixth International Conference in Economics (EconWorld), July 25-27, 2017. Paris, France
 • Doğal Afetler ve Göç Ekseninde Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Sixth International Conference in Economics (EconWorld), July 25-27, 2017. Paris, France
 • Kalkınma Paradoksu ve Yoksulluğun Değişen Anlamları, EconAnadolu 2017, Anadolu International Conference in Economics May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
 • Mülteci Ekonomisinden Hayal Ekonomisi Çıkar mı?, EconAnadolu 2017, Anadolu International Conference in Economics May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.
 • Green Industrial Policies as a Development with Disasters Strategy, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , April 28-29, 2017, Ankara-Turkey
 • Turkish Economy in transition to Refugee Economics: Opportunities and Prospects, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , April 28-29, 2017, Ankara, Turkey
 • Afetlerle Kalkınma Stratejisi Olarak Yeşil Sanayileşme Politikaları, International Conference on Economics Turkish Economic Association, October 20-22, 2016, Bodrum-Muğla, Turkey
 • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Sürecinde Vergileri Yeniden Düşünmek, 7th International Conference of Political Economy, June 28-30, 2016, İstanbul, Turkey (İsmail Ciğerci ile birlikte)
 • Geç Kalkınma Yolunda Emeği Yeniden Düşünmek, 7th International Conference of Political Economy, June 28-30, 2016, İstanbul, Turkey
 • Yoksulluk Tuzaklarını Yeniden Düşünmek, EY International Congress on Economics II, November 5-6, 2015, Ankara, Turkey
 • Developmental State in East Asia, Singapore Economic Review Conference, August 5-7, 2015, Singapore (K. Ali Akkemik ile birlikte)
 • The Past and Future of Developmental State in East Asia: Qua Vadimus? Second International Conference in Economics (EconWorld), August 18-20, 2015. Torino, Italy (K. Ali Akkemik ile birlikte)
 • “A Discussion on the Role of Development Agencies in Sustainable Development”, Second International Conference in Economics-EconWorld 2015, August 18-20, 2015, Torino, Italy (Özlem Tuna ile birlikte)
 • The Past and Future of Developmental State in East Asia: Qua Vadimus?, Anadolu International Conference in Economics-2015, June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey (K. Ali Akkemik ile birlikte)
 • Türkiye Ekonomisinde Kalkınmacı Devlet Arayışı, Anadolu International Conference in Economics-2015, June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey
 • The Societal Side of Technology and Innovation: Does Social Innovation Lead to Reduction of Poverty?, 5th International Conference of Political Economy, October 23-24, 2013, Kocaeli, Turkey
 • Middle Income Trap and Beyond: Institutional Factors and Cultural Differentiation, Anadolu International Conference in Economics-2013, June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey (K. Ali Akkemik ile birlikte)
 • Geç Kalkınma Yolunda Orta Gelir Tuzağı ve Doğu Asya’nın Ekonomi Politiğinden Dersler, Anadolu International Conference in Economics-2013, June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey
 • İktisadi Kalkınmanın Toplumsal Temelleri: Demokratikleşme ve Sosyal Devlet, Third Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS-III), May 02-04, 2013, Istanbul, Turkey
 • Yerli Üretim Tartışmaları Işığında Türkiye’nin Geç Sanayileşme Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme, Third International Conference on Economics, The Turkish Economic Assosiation, November 1-3, 2012, İzmir, Turkey
 • Devlet-Piyasa İkileminde Bilgi ve Kalkınma, Eurasian Forum on Social Sciences-BAKÛ, October18–21, 2012, Bakü, Azerbaycan
 • Türkiye’de Uluslararası Teknoloji Transferinin Ekonomi Politiği, 4th International Summit of İstanbul, October 08-10, 2012, İstanbul, Türkiye
 • Küreselleşme Çağında Ulusal Yenilik Sistemleri: Devletin Rolü ve Esnekliği, 4th International Conference of Political Economy, September 27-29, 2012, Kocaeli, Turkey
 • Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme ve İstihdamsız Büyüme Sorunsalı, 3rd International Conference of Political Economy, September 15-17, 2011, Kocaeli, Turkey
 • Seasonal Unit Root: An Application to Turkish Manufacturing Industry Series, 6th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, July 25- 28, 2011, Athens, Greece (Sinem Pınar Gürel ile birlikte)
 • İktisadın Unuttuğu İnsanın Bilgi Temelli Kalkınmadaki Rolü, Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu-2011), June 15-17, 2011, Eskişehir, Turkey
 • Contribution of the New Economy to the Profitability of Turkish Firms: A Sectoral Analysis, 8th International Congress on Knowledge, Economy & Management, Istanbul University Faculty of Economics, October 28-31, 2010, İstanbul, Turkey (Arzdar Kiracı ile)
 • Crisis and Development: Taking Lesson from Past, 2nd International Conference of Political Economy, September 16-18, 2010, Kocaeli, Turkey
 • Contribution of the New Economy to the Profitability of Turkish Firms, 4th International Conference on Industrial Dynamics, Innovation Policy and Growth, May 21-22, 2010 Izmir, Turkey (Arzdar Kiracı ile)
 • Teknoloji Transferi ve Firmaların Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisi,  V. International Knowledge, Economy and Management Congress, November 3-5, 2006, Kocaeli, Turkey  (Cemal Elitaş ve Cantürk Kayahan ile birlikte)
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Çıkmazı: Teknoloji Yoksulluğu ve Teknolojinin Transfer Sorunu, International Conference on Economics, Turkish Economic Association, September 11-13, 2006, Ankara, Turkey

Analiz, Rapor & Bilgi Notu

 • Development-based Public Procurement Policies: A Selective Survey of Policy Experience, Subject Note, United Nations Office for Project Service (UNOPS) Supplement to the 2013 Annual Statistical Report on United Nations Procurement, August-2014, Denmark (pp. 32-35)
 • Kalkınma İçin Teknoloji: Türkiye’de Teknoloji Transferi Politikaları, Analiz-106, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Ağustos-2014, İstanbul
 • Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi, Potansiyeli ve Politika Arayışları, Araştırma Raporu, Koordinatör: Murad Tiryakioğlu, Ankara Kalkınma Ajansı, Ağustos-2014, Ankara
 • Türkiye’de Yazılım Sektörü, Analiz, Editör: Murad Tiryakioğlu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Temmuz-2012, Ankara, Türkiye

Diğer Yayınlar

 • Yerli Üretim Ekonomisine Geçiş Sürecinde Ekonomik Büyüme: Yol Nereye?, Ekonometri Dergisi, Haziran-2015, ss.81-82
 • Afet Yönetimi ve Planlamasında Stratejik Kaynak: İnsan, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, Mayıs-2015
 • Elektriksiz Bir Günün İktisadi ve Toplumsal Anlamı, İktisat ve Toplum, Mayıs-2015, Sayı:55, ss.42-45.
 • Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Rio+20’ye Doğru Türkiye’nin Artan Önemi, İktisat ve Toplum, Haziran-2012, Sayı:19-20, ss.58-65.
 • Stratejik Sektör Teşviki ve Güney Kore Örneği, Stratejik Düşünce, Mayıs-2012, ss.92-95.
 • Emek ve Sermayeyi -Yeniden- Düşünmek…, Stratejik Düşünce, Nisan -2012, ss.81-85.
 • Stratejik Bir Değer Olarak Bilgi ve İktisadi Önemi, Stratejik Düşünce, Ocak -2012, ss.84-87.