Yerli Yeşil Yeni

YYY_LOGO - Kopya-1Yerli Yeşil Yeni projesinin amacı, Türkiye’nin yerli üretim kapasite ve yeteneklerine ilişkin bir farkındalık ve tarihsel tecrübelere dayanan bir gündem oluşturmaktır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak devam edegelen yerli üretim çabalarına ilişkin toplumsal algının ve farkındalığın çok düşük olması bu konudaki temel motivasyonu oluşturmaktadır. Bununla birlikte hızla tüketilen doğal kaynaklar, kirletilen çevre, artan karbon salımı, geri dönüşümün ekonomik ve toplumsal değeri ve nihayet gittikçe büyüyen karbon ayak izimiz konusunda farkındalık düzeyinin çok düşük olması da projenin yeşil boyutunun temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Yeşil sanayi ve kalkınma politikalarının hâkim olmaya başladığı günümüzde hem yerli hem de yeşil üretimi sağlayabilmek için yenilikçi olunması gerektiği yönündeki kuvvetli inanç projenin tamamlayıcı, üçüncü motivasyonunu oluşturmaktadır.

Yerli Yeşil Yeni Projesi ve Platformu, üniversite öğrencilerinin yerli üretime ilişkin tarihsel ve güncel örneklere gösterdiği yoğun ilgiye karşın bu konudaki bilgi eksikliğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Yerli Yeşil Yeni Projesi ve Platformubir kitap ve bu kitabı tamamlayacak bir internet sitesi |yerliyesilyeni.org| olarak tasarlanmıştır. Kitapta ve tamamlayıcısı olarak tasarlanan internet sitesinde kendisini Yerli Yeşil Yeni üretime adamış sıra dışı örnekler ve bu konudaki öncü kurum ve kişilerle yapılacak röportajlara yer verilmesi hedeflenmiştir. Röportajların çekimi profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.